Crama Ceptura – Cu 14 zile mai mult Soare pe an

Exist[ un \inut al vinurilor în care soarele str[luce§te cu 14 zile în plus – în localitatea Ceptura, în podgoria Dealu Mare. Pentru a marca acest lucru §i în plus, prezen\a de peste 10 ani pe pia\a din România, in data de 5 decembrie2014, Crama Ceptura a lansat trei noi game de vin – Cervus Magnus Monte, Astrum cervi §i Cervus Cepturum.

Soarele este elementul principal al noii identit[\i vizuale, al[turi de un cerb care, a§a cum spune legenda, coboar[ din mun\ii ce înconjoar[ podgoriile din Dealu Mare §i se îmblânzeste în c[ldura acestui \inut. Iar 14 devine un num[r magic. În aceste zile 14 zile, strugurii au timp pentru a absorbi toat[ c[ldura soarelui, iar roadele sunt alese pe sprâncean[. Vinurile Crama Ceptura cap[t[ astfel un gust distinct.

“Nu numai c[ avem la dispozi\ie cele mai moderne mijloace de producere a vinurilor, dar avem un avantaj incredibil pentru c[ podgoriile noastre sunt în Dealu Mare, unde soarele str[luce§te cu 14 zile în plus pe an. Pentru noi a fost vital s[ valorific[m acest lucru, tocmai de aceea soarele este sursa noastr[ de inspira\ie în crearea identit[\ii vizuale. Fiecare sticl[ de vin are o savoare unic[, în cea mai mare parte datorit[ acestei oportunit[\i, de a avea soarele de partea noastr[.”, consider[ Marcel Gr[jdieru, CEO al Cramei Ceptura.

Dintre cele 3 noi game, Cervus Magnus Monte este gama premium §i cuprinde 4 sortimente de vin ro§u sec, 3 sortimente de vin alb sec §i un sortiment rose sec. Astrum Cervi are 6 sortimente de vin, iar Cervus Cepturum înc[ 8 sortimente de vin.

Crama Ceptura – la bordul Virgin Atlantic

Feteasc[ Neagr[ de Ceptura, un vin la în[l\ime. Din data de 3 decembrie 2014, pasagerii bordului trans-atlantic Virgin Atlantic pot servi vinul Feteasc[ Neagr[ de la Crama Ceptura, bautura fiind inclusa în portofoliul acestei companii aeriene. Astfel, vinurile române§ti au cucerit în[l\imile, la propriu.

Virgin Atlantic este o companie aerian[ ce opereaz[ curse în Marea Britanie, America de Nord, Insulele Caraibe, Africa, Orientul Mijlociu §i Asia. Doar în 2012, Virgin Atlantic a avut la bordul s[u peste 5 milioane de pasageri.

Crama Ceptura – unicul vin românesc pe bbr.com, cel mai vechi distribuitor de vinuri din Marea Britanie

Crama Ceptura este mândr[ s[-§i anun\e colaborarea cu Berry Bros. & Rudd, cea mai veche §i mai prestigioas[ companie distribuitoare de vinuri din Marea Britanie §i întreaga lume. Incepand cu luna decembrie 2014, pe rafturile magazinelor BBR §i www.bbr.com stau, la loc de cinste, dou[ feluri de vin Crama Ceptura: Feteasc[ Neagr[ din 2012 §i Feteasc[ Regal[ din 2012. Astfel, Crama Ceptura este unicul vin românesc în lista vinurilor distribuite de BBR, cele mai bune din lume.

Cu o istorie de peste 300 de ani, magazinul BBR din centrul Londrei este considerat cel mai luxos distribuitor de vin din Marea Britanie. Furnizor al Casei Regale începând cu Regele George al III-lea, în beciurile secrete ale magazinului î§i organiza întâlnirile Napoleon al III-lea. Printre clien\ii de vaz[ s-a num[rat Lord Byron, iar vinurile sale au umplut paharele în fatalul vas de croazier[ Titanic.