EN RO

FIȚI RESPONSABILI!

Lumea noastră așa cum o știam se schimbă sub amenințarea Covid-19, care se răspândește cu o viteză uluitoare peste tot în lume. Crama Ceptura încurajează un comportament responsabil, urmând recomandările de prevenție transmise de autorități și vă îndeamnă să fiți alături de semenii voștri într-un mod responsabil. Evitând să dăm mâna când salutăm, întrerupem lanțul de transmitere. Prieteni, fiți responsabili!

Crama Ceptura ne aduce împreună în zona experiențelor calde și a momentelor autentice alături de oameni dragi, prin vinurile sale de excepție. Inspirația specialiștilor noștri oenologi a adus împreună tradiția seculară, alături de tehnicile moderne de vinificare, pentru a vă răsfăța cu fiecare strop al acestor vinurilor elegante.

T{RÂMUL BINECUVÂNTAT
DE SOARE

Povestea noastr[ începe în 2005, la doar un an dup[ începerea construc\iei cramei, atunci când s-a degustat primul lot de vin Crama Ceptura.


Azi, dup[ 10 ani de existen\[, Crama Ceptura are o capacitate de produc\ie de 10 milioane de sticle pe an, o sec\ie de vinificare care asigur[ prelucrarea a 10.000 de tone de struguri pe sezon, o capacitate de p[strare de aproximativ 6 milioane de litri de vin §i echipament tehnologic sofisticat, de ultim[ genera\ie.


Totul pentru a ne asigura c[, de la culesul roadelor pân[ la îmbutelierea vinului §i distribuirea lui, valorific[m la maxim cele 14 zile în plus de soare pe care natura ni le ofer[.


De mai bine de 10 ani, calit[\ile deosebite ale vinului produs la Crama Ceptura sunt apreciate nu doar de consumatorii din Romania, dar §i de amatorii acestei nobile b[uturi de calitate de peste hotarele  \[rii. Din 2005, din inima podgoriei Dealu Mare, pleac[ spre paharele amatorilor de vinuri, cele mai bune soiuri realizate de speciali§tii no§tri: Feteasc[ Regal[, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Feteasc[ Neagr[, Merlot, Syrah, Muscat Ottonel, Pinot Noir.

Spa\iul de vinificare primar[ a strugurilor, depozitul §i cele 2 linii de îmbuteliere a vinului – în sticle §i în ambalaj bag-in-box – se întind pe o suprafa\[ de 13000m2.


Crama este echipat[ cu cele mai moderne utilaje ale produc[torilor europeni de top, astfel încât procesul de fabrica\ie este aproape în întregime automatizat.Un rol important în des[vâr§irea calit[\ilor gustative ale vinului îl are maturarea lui în butoaie de stejar. Vinul ajunge astfel s[ aib[ un gust împlinit §i o savoare deosebit[. Crama Ceptura de\ine baricuri produse de dogarii francezi - considera\i cei mai buni din lume.


Crama Ceptura folose§te sistemul de îmbuteliere la rece care permite p[strarea calit[\ilor naturale unice ale vinului §i prin care se p[streaz[ intact gustul §i aroma bobi\elor proaspete, dar §i toate substan\ele nutritive, necesare organismului.


Dup[ ce roadele se umplu de gust §i sunt procesate, maturarea §i îmbutelierea le amplific[ §i men\in savoarea plin[ §i inconfundabil[.


Doar a§a, vinurile noastre î§i cap[t[ buchetului unic §i matur: este gustul celor 14 zile în plus de soare, p[strat §i resim\it din plin în fiecare sticl[ de vin Crama Ceptura.


Astfel vinul ajunge s[ fie considerat una dintre cele mai pre\ioase b[uturi de pe p[mânt.

Crama Ceptura se afl[ în localitatea Ceptura, în inima podgoriei Dealu Mare din jude\ul Prahova - una dintre cele mai cunoscute zone viticole din Romania, cu poten\ial unic de vinifica\ie datorit[ microclimatului special.


Doar aici, soarele scald[ p[mânturile §i viile cu 14 zile mai mult în fiecare an, f[când acest \inut ideal pentru cultivarea unor soiuri de vi\[ nobile, asem[n[toare cu cele din celebra regiune viticol[ francez[ Bordeaux.


Condi\iile §i structura solului permit cultivarea soiurilor europene de struguri Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling Italian, Muscat Ottonel sau Feteasc[ Neagr[.

Podgoriile Cramei Ceptura sunt situate astfel încât s[ absoarb[ toat[ lumina pe care natura o are de oferit \inutului privilegiat din Dealu Mare. Viile noastre au o expunere sudic[ optim[, iar strugurii no§tri se hr[nesc cu toat[ lumina celor 14 zile în plus de soare de la 160 m altitudine.


Poate tocmai de aceea, s-a n[scut legenda cerbilor. Atra§i de c[ldura acestei zone, regii p[durilor coboar[ uneori în podgoriile Cramei Ceptura: e înc[ un semn c[ vinul nostru a fost înnobilat si c[ e gata s[ fie savurat, odat[ cu toat[ binecuvântarea soarelui pe care o reg[sim, de mai bine de 10 ani, în fiecare sticl[ de vin Crama Ceptura.

VINURILE NOASTRE

ALB & NEGRU DE CEPTURA

Produse exclusiv din culesul selectiv al celor mai buni struguri din Dealu Mare, înnobilate în barique frantuzesc, vinurile din gama Vintage Alb și Negru de Ceptura se remarcă printr-un rafinament aparte.

ALB & NEGRU DE CEPTURA

DOMINUM CERVI

Inspirația specialiștilor noștri oenologi a adus împreună în aceste cupaje tradiția seculară, alături de tehnicile moderne de vinificare, pentru a vă răsfăța cu fiecare strop al acestor vinurilor seci, elegante -Dominum Cervi.

DOMINUM CERVI

CERVUS MAGNUS
MONTE

CERVUS MAGNUS MONTE

Nobil precum Cerbul – regele \inutului românesc – vinul Cervus Magnus Monte este n[scut din cele mai selecte podgorii Crama Ceptura §i transmite întreaga bog[\ie a regiunii Dealu Mare. M[iestria, tradi\ia §i perfec\iunea sunt valorile ce caracterizeaz[ gustul unic al acestei game de vinuri.

ASTRUM CERVI

Vinurile din gama Astrum Cervi sunt vinuri de înalt[ calitate ce se ob\in din soiuri de struguri cu însu§iri tehnologice superioare, cultivate în areale viniviticole delimitate §i consacrate care aplic[ o tehnologie proprie. Aspectul acestor vinuri este limpede, cristalin, f[r[ sediment, iar culoarea este completat[ de gustul armonios, bine evoluat, tipic podgoriei. Vinuri de calitate superioar[ cu denumire de origine controlat[ (D.O.C.- C.M.D.)

ASTRUM CERVI

CERVUS
CEPTURUM

CERVUS CEPTURUM

Vinurile din gama Cervus Cepturum se ob\in din soiuri de vi\[ de vie de mare productivitate, cultivate în areale specializate. Aspectul este limpede §i cristalin. Culoarea §i gustul sunt armonioase, bine evoluate, tipice podgoriei. Caracterul demisec §i corpolen\a u§oar[ fac aceste vinuri potrivite pentru orice gust §i orice ocazie. Vinurile sunt de calitate superioar[ cu denumire de origine controlat[ (DOC-CMD).

Drumul vinului

Drumul vinului

Înc[ din Antichitate, zona Dealu Mare este o zon[ viticol[ recunoscut[. Ast[zi, Drumul Vinului urm[re§te un segment mai vechi dintr-un drum folosit de romani, str[b[tând conace, cur\i domne§ti §i m[n[stiri, dar §i podgorii renumite din jude\ul Prahova. Te invit[m s[ degu§ti un strop de istorie §i un pahar de vin înnobilat de soare §i la Crama Ceptura!

G{se±ti mai multe detalii despre Drumul Vinului aici.

±TIRI

Crama Ceptura – Cu 14 zile mai mult Soare pe an

Exist[ un \inut al vinurilor în care soarele str[luce§te cu 14 zile în plus – în localitatea Ceptura, în podgoria Dealu Mare. Pentru a marca acest lucru §i în plus, prezen\a de peste 10 ani pe pia\a din România, in data de 5 decembrie2014, Crama Ceptura a lansat trei noi game de vin – Cervus … Continue reading Crama Ceptura – Cu 14 zile mai mult Soare pe an
CITE±TE MAI MULT

Crama Ceptura – la bordul Virgin Atlantic

Feteasc[ Neagr[ de Ceptura, un vin la în[l\ime. Din data de 3 decembrie 2014, pasagerii bordului trans-atlantic Virgin Atlantic pot servi vinul Feteasc[ Neagr[ de la Crama Ceptura, bautura fiind inclusa în portofoliul acestei companii aeriene. Astfel, vinurile române§ti au cucerit în[l\imile, la propriu. Virgin Atlantic este o companie aerian[ ce opereaz[ curse în Marea … Continue reading Crama Ceptura – la bordul Virgin Atlantic
CITE±TE MAI MULT

Crama Ceptura – unicul vin românesc pe bbr.com, cel mai vechi distribuitor de vinuri din Marea Britanie

Crama Ceptura este mândr[ s[-§i anun\e colaborarea cu Berry Bros. & Rudd, cea mai veche §i mai prestigioas[ companie distribuitoare de vinuri din Marea Britanie §i întreaga lume. Incepand cu luna decembrie 2014, pe rafturile magazinelor BBR §i www.bbr.com stau, la loc de cinste, dou[ feluri de vin Crama Ceptura: Feteasc[ Neagr[ din 2012 §i … Continue reading Crama Ceptura – unicul vin românesc pe bbr.com, cel mai vechi distribuitor de vinuri din Marea Britanie
CITE±TE MAI MULT

PARTENERI

Partenerii No±tri

Dup[ ce p[r[sesc t[râmul în care soarele str[luce§te cu 14 zile mai mult, vinurile noastre ajung la tine cu ajutorul partenerilor no§tri.

Vezi lista complet{ a partenerilor no±tri aici.

CONTACT

Vrei s[ ajungi la Crama Ceptura? Ai o sugestie sau o întrebare?
Suntem la dispozi\ia ta oricând, 24 ore din 24.

ADRESA

SC Crama Ceptura SRL
Adresa Crama:
Sat Ceptura de Jos, comuna Ceptura, jud. Prahova

Adresa Sediu Bucuresti:
Str. Dr. Iacob Felix 17-19, et.4, sector 1, Bucuresti

TELEFON

tel: +40 372 771 038
fax: +40 372 876 707